Bättre redovisning

Är en plattform för ekonomikonsulter, revisorer och egenföretgare. Berättelser om företagare når ut i sociala medier och nås av relevanta läsare. Med en positiv hållning, i ett medielandskap som annars drivs av negativa nyheter, skapar vi positiv synlighet för våra kunder och unika inblickar för läsarna.

Möjligheter, upptäckande och underhållning är nyckelord som våra kunder vill sammankopplas med och är tydliga faktorer bakom nyheter som sprids via sociala nätverk. Native advertising kan i mångt och mycket likna traditionellt skrivna artiklar i en dagstidning. Skillnaden kan vara att högre krav ställs på en fängslande rubrik och att innehållet bidrar till att driva trafik till kundens webbplats.